Pomieszczenia

Studio A
Studio B
Reżyserka
Zaplecze socjalne