Polityka prywatności dla strony www.nonagram.pl

 1. Postanowienia ogólneNiniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisów działających w ramach portalu wroclaw.pl, które w dalszej części Polityki Prywatności nazywane są łącznie „Serwisami” a pojedynczo „Serwisem”.
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisów.
 2. Administrator danych osobowychAdministratorem danych osobowych jest Studio Nonagram M. Korzeniowski D. Roman sp. j. z siedzibą w Krakowie ul. Kochanowskiego 10/12, NIP 676-258-96-55, 31-127 Kraków,  zwany dalej „Administratorem”.
  Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników Serwisów, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Gromadzenie danych osobowych
  Strona www.nonagram.pl gromadzi dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy użytkownik dobrowolnie udostępnia takie informacje, na przykład podczas rejestracji, wypełniania formularzy kontaktowych lub składania zamówienia. Zebrane dane obejmują m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, preferencje użytkownika oraz inne dane potrzebne do świadczenia usług na stronie.
 4. Cel zbierania danych osobowych
  Dane osobowe są zbierane w celu umożliwienia użytkownikom dostępu do pełnej funkcjonalności strony www.nonagram.pl oraz świadczenia usług, które są dostępne na stronie. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do:

  • Rejestracji i zarządzania kontem użytkownika.
  • Przetwarzania zamówień i realizacji transakcji.
  • Odpowiedzi na pytania i zapytania użytkowników.
  • Dostarczania newsletterów lub innych materiałów marketingowych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.
 5. Podanie danych osobowych osobom trzecim
  Strona www.nonagram.pl nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie przekazuje danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że jest to wymagane przez prawo.Wyjątki od tej zasady mogą występować w przypadku, gdy konieczne jest przekazanie danych osobowych w celu świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem strony, np. dostawcom płatności, dostawcom usług hostingowych itp. W takich przypadkach strona www.nonagram.pl podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.
 6. Bezpieczeństwo danych
  Strona www.nonagram.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony tylko do upoważnionych pracowników, którzy są zobowiązani do zachowania poufności tych informacji.
 7. Prawa użytkowników
  Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez stronę www.nonagram.pl, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w odpowiednich przypadkach. Użytkownicy mają również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W celu skorzystania z tych praw, użytkownicy mogą skontaktować się z administratorem strony na podany w stopce kontakt.
 8. Pliki cookie
  Strona www.nonagram.pl może korzystać z plików cookie w celu śledzenia aktywności użytkowników na stronie oraz zapewnienia dostosowanych treści i funkcjonalności. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookie w swojej przeglądarce internetowej.
 9. Zmiany w polityce prywatności
  Polityka prywatności strony www.nonagram.pl może być okresowo aktualizowana w związku z rozwojem i zmianami w działalności strony oraz na podstawie zmian w przepisach prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o istotnych zmianach w polityce prywatności poprzez publikację aktualizacji na stronie.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu zapewnienie ochrony danych osobowych użytkowników strony www.nonagram.pl i spełnienie wymogów związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.