Regulamin strony nonagram.pl

Definicje

1.1. Strona nonagram.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nonagram.pl, prowadzony przez Studio Nonagram M. Korzeniowski, D. Roman sp. j. , świadczący usługi rezerwacji studia nagrań oraz sprzedaży voucherów na usługi studia.

1.2. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z serwisu nonagram.pl.

1.3. Studio nagrań – studio nagrań prowadzone przez Studio Nonagram M. Korzeniowski, D. Roman sp. j. z siedzibą w Krakowie, ul. Kochanowskiego 10/12, 31-127 Kraków

1.4. Voucher – elektroniczny bon zakupowy uprawniający do skorzystania z określonych usług w studio nagrań.

Rezerwacja studia nagrań

2.1. Aby dokonać rezerwacji studia nagrań, użytkownik musi być zarejestrowanym członkiem strony nonagram.pl.

2.2. Rezerwacja studia odbywa się poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie.

2.3. Wypełniając formularz rezerwacyjny, użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych danych kontaktowych.

2.4. Potwierdzenie rezerwacji następuje drogą elektroniczną, na podany przez użytkownika adres e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny.

2.5. W przypadku odwołania rezerwacji, użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia studia nagrań z maksymalnie 24 godzinnym wyprzedzeniem bez ponoszenia dodatkowych opłat. Jeśli czas ten jest krótszy opłata za anulowanie rezerwacji równoznaczna jest z opłatą za pierwszą godzinę rezerwacji studia.

Sklep internetowy i vouchery

3.1. Strona nonagram.pl oferuje sklep internetowy, w którym użytkownicy mogą zakupić vouchery uprawniające do skorzystania z wybranych usług studia nagrań.

3.2. Proces zakupu vouchera odbywa się poprzez dodanie produktu do koszyka i wykonanie płatności według dostępnych na stronie wskazówek.

3.3. Voucher jest ważny przez określony czas, podany w opisie produktu na stronie nonagram.pl.

3.4. Voucher jest przypisany do użytkownika, który go zakupił, i nie może zostać przekazany lub odsprzedany innej osobie.

3.5. Studio nagrań zastrzega sobie prawo do określenia warunków i terminów korzystania z vouchera oraz rodzaju usług objętych voucherem.

Opłaty i płatności

4.1. Cena za usługi studia nagrań oraz vouchery podane są na stronie nonagram.pl i mogą podlegać zmianom.

4.2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za rezerwację studia nagrań lub zakup vouchera według wybranej metody płatności.

4.3. W przypadku odwołania rezerwacji lub zwrotu vouchera, obowiązują odpowiednie zasady zwrotu kosztów, określone w regulaminie.

Reklamacje i zwroty zakupionych voucherów

5.1. W przypadku reklamacji zakupionych voucherów na usługi studia Nonagram, prosimy o niezwłoczny kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od ich zgłoszenia.

5.2. Reklamacje dotyczące zakupionych voucherów będą rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy usługa związana z voucherem nie została jeszcze zrealizowana.

5.3. Zwrot zakupionego vouchera jest możliwy jedynie przed zrealizowaniem usługi, o której dotyczy dany voucher. Po zrealizowaniu usługi, zwrot środków nie będzie możliwy.

5.4. W celu złożenia żądania zwrotu zakupionego vouchera, prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną, podając dane zakupu oraz numer vouchera. Zwrot vouchera możliwy jest do 14 dni od zakupu na stronie nonagram.pl.

Odpowiedzialność

6.1. Strona nonagram.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na stronie były dokładne i aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, braki lub szkody wynikłe z korzystania z serwisu.

6.2. Studio nagrań nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez użytkowników podczas korzystania z usług studia nagrań, chyba że wynikają one z rażącego zaniedbania ze strony studia.

Zmiany w regulaminie

7.1. Regulamin strony nonagram.pl może być okresowo aktualizowany w związku z rozwojem serwisu oraz zmianami w przepisach prawa.

7.2. Użytkownicy zostaną powiadomieni o istotnych zmianach w regulaminie poprzez publikację aktualizacji na stronie nonagram.pl.

Prosimy o podanie dodatkowych szczegółów dotyczących warunków korzystania z serwisu nonagram.pl, rezerwacji studia nagrań i sprzedaży voucherów, aby treść regulaminu była jak najbardziej kompletna i adekwatna do rzeczywistych praktyk.